Regulamin

-Rezerwację terminu na wykonanie tatuażu można dokonać osobiście lub telefonicznie.

-Rezerwując termin , klient zobowiązany jest do wpłacenia zadatku. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacja regulaminu.

-Wysokość zadatku zależy od ceny tatuażu.

-Klient ma prawo do zmiany terminu sesji , nie później niż 3 dni przed ustalonym terminem.

-Nie przybycie w ustalonym terminie lub brak powiadomienia na 3 dni przed wyznaczoną sesją jest jednoznaczne z utratą wpłaconego zadatku.

-Tatuatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny ,co wiąże się ze zwrotem wpłaconego zadatku.

-Uwaga zadatek nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z tatuażu.

-Każdy tatuaż wyceniany jest indywidualnie.

-Studio nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia tatuażu wynikające z nieprawidłowej pielęgnacji i higieny po zabiegu tatuażu.

-Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie wykonujemy żadnych zabiegów.

-W gabinecie zabiegowym obowiązuje zakaz palenia oraz przebywania osób trzecich.